Cursuri

CURSURI DE LIMBA ROMÂNĂ

PREZENTARE GENERALĂ

Pătrunde alături de noi într-o frumoasă și caldă oază românească. Printr-o
abordare ludică şi creativă, cursanții vor aprofunda cunoştinţe de limba şi
cultura română, vor socializa şi se vor amuza.  

Cursul este structurat pe mai multe grupe de vârste şi se desfăşoară în fiecare
sâmbătă între orele 11:00-13:00 la sediul “Don Bosco” din Rijswijk.
Înscrieți-vă și voi! Veți participa la cursuri atractive, adaptate nivelului și
dorințelor voastre. Veți descoperi pas cu pas tradițiile și simțirea românească,
într-un cadru deschis și primitor!

NOU! Începând cu anul școlar 2020-2021, SRH introduce CURSURILE
HIBLRID – care se vor desfășura simultan atât în sala de clasă cât și online,
ceea ce va da posibilitatea și celor de departe să ni se alăture!

OBIECTIVE GENERALE

 • Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic – în limba
  română;
 • Stimularea curiozităţii privind tradițiile și obiceiurile românești și compararea cu cele din țara de
  adopție;
 • Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului
  român;
 • Cultivarea empatiei și a respectului pentru ceilalți (inclusiv empatia culturală – cultura olandeză în
  cadrul căreia trăim şi alte origini culturale);
 • Dezvoltarea capacității de recunoaștere și de gestionare a emoțiilor pricipale;
 • Cultivarea încrederii în sine;
 • Stimularea creativității și a gândirii laterale;
 • Participarea la activități ludice în cadrul temelor alese.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ

 • Perceperea şi pronunţarea clarǎ a tuturor sunetelor şi grupurilor de sunete ale limbii române,
  integrate în cuvinte;
 • Îmbogǎţirea vocabularului activ şi pasiv, ca urmare a diferitelor experienţe de învǎţare;
 • Dezvoltarea capacității de a despǎrţi cuvintele în silabe şi silabele în sunete;
 • Consolidarea deprinderii de a audia cu atenţie un text, de a-i reţine ideile şi de a demonstra ca l-a
  înţeles;
 • Consolidarea deprinderii de exprimare oralǎ corectǎ, în structuri gramaticale simple mai întâi, apoi
  din ce în ce mai ample (de la propoziții la fraze);
 • Cultivarea capacitǎţii de a asculta şi de a-şi aştepta rândul într-un dialog;
 • Stimularea creativitǎţii copiilor în exprimarea oralǎ;
 • Cultivarea sentimentelor de preţuire faţa de creaţiile literare pentru copii, pentru frumuseţea şi
  armonia limbii române;
 • Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului
  ramân;
 • Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate (formule de adresare, norme de
  conviețuire în grup, diferite reguli);
 • Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;
 • Cunoașterea și aprecierea trăsăturilor de caracter pozitive (bunătate, politețe, respect, hărnicie,
  prietenie, compasiune);
 • Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi față de ceilalţi (dezvoltarea atitudinii de toleranță);
 • Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere a emoţiilor principale (plăcere, neplăcere, furie, mândrie,
  vinovăţie, frică, dezgust, rușine s.a.) manifestate la ei şi la cei din jur;
 • Exersarea modalităţilor adecvate de gestionare a emoţiilor negative;
 • Dezvoltarea capacităţii de gestionare a propriilor emoţii: depăşirea emoţiilor care inhibă şi
  controlarea celor care îi stimulează exagerat;
 • Cultivarea capacității de a avea un debate civilizat;
 • Cultivarea capacității de a recunoaște și evita manipularea și bulyingul;
 • Dezvoltarea capacităţii de empatie şi de respect pentru sentimentele celorlalţi.