ANBI

English

 • Name of Institution: “Român în Olanda
 • RSIN / tax number: RSIN 856063587
 • KVK (Chamber of Commerce) Registration: 65318048
 • The foundation has the goal of:
  • a. To promote familiarity with the Romanian language, culture and civilization among people with a Romanian background and / or Romanian origin in the Netherlands.
  • b. Performing any or all further actions, which are related to the foregoing in the widest sense or which may be conducive to these activities.
 • Management composition: Bogdan Gavaza, Victor Baiesu.
 • Remuneration policy: The directors receive no remuneration for their work.
 • Annual Report, 2016. Financial statement and Report of the activities carried out. Click here to download (English).

Nederlands

 • Naam van de instelling: Stichting “Român în Olanda
 • RSIN: 856063587
 • KVK: 65318048
 • De stichting heeft ten doel:
  • a. het bevorderen van de bekendheid met de Roemeense taal, cultuur en beschaving onder personen met een Roemeense achtergrond en/of van Roemeense afkomst in Nederland.
  • b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Directie: Bogdan Gavaza, Victor Baiesu.
 • Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Jaarverslag, 2016. Financieel overzicht en Verslag van de uitgevoerde activiteiten Klik hier om te downloaden (Engels).