ANBI

English:
 • Name of Institution: Foundation “Român în Olanda
 • RSIN / tax number: RSIN 856063587
 • KVK (Chamber of Commerce) Registration: 65318048
 • The foundation has the goal of:
  • a. To promote familiarity with the Romanian language, culture and civilization among people with a Romanian background and / or Romanian origin in the Netherlands.
  • b. Performing any or all further actions, which are related to the foregoing in the widest sense or which may be conducive to these activities.
 • Management composition: Bogdan Gavaza, Dorin Prunariu, Mariana Mândrescu.
 • Remuneration policy: The directors receive no remuneration for their work.
 • Code of conduct volunteers VOG:  Click here to download (Dutch).
 • Hiring policy volunteers VOG:  Click here to download (Dutch).
 • Confidential advisor VOG: Bogdan Gavaza, bogdan@srhaga.com, 0636597033
 • Financial statement 2020: Click here to download (English).
Nederlands:
 • Naam van de instelling: Stichting “Român în Olanda
 • RSIN: 856063587
 • KVK: 65318048
 • De stichting heeft ten doel:
  • a. het bevorderen van de bekendheid met de Roemeense taal, cultuur en beschaving onder personen met een Roemeense achtergrond en/of van Roemeense afkomst in Nederland.
  • b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Directie: Bogdan Gavaza, Dorin Prunariu, Mariana Mândrescu.
 • Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 • Remuneration policy: The directors receive no remuneration for their work.
 • Gedragscode vrijwilligersVOG:  Click here to download (Dutch).
 • Aannamebeleid vrijwilligers VOG:  Click here to download (Dutch).
 • Vertrouwenspersoon VOG: Bogdan Gavaza, bogdan@srhaga.com, 0636597033
 • Financieel overzicht 2020: Click here to download (English).