Grupa MARE

Competențe Generale:
 • Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic – în limba română;
 • Stimularea curiozităţii privind tradițiile și obiceiurile românești și compararea cu cele din țara de adopție;
 • Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român;
 • Cultivarea empatiei și a respectului pentru ceilalți (inclusiv empatia culturală – cultura olandeză în cadrul căreia trăim şi alte origini culturale);
 • Dezvoltarea capacității de recunoaștere și de gestionare a emoțiilor pricipale;
 • Dezvoltarea unor competențe specifice gândirii critice;
 • Cultivarea încrederii în sine;
 • Stimularea creativității și a gândirii laterale;
 • Participarea la activități ludice în cadrul temelor alese.
COMPETENȚE SPECIFICE:

Limba română:

 • Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral;
 • Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;
 • Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional;
 • Familiarizarea cu diferitele forme ale discursului oral;
 • Textul scris și regulile de bază ale acestuia;
 • Inițierea, meninerea și încheierea unui dialog.

Dezvoltare personală și socială:

 • Formarea capacității de lucru în echipă;
 • Dezvoltarea capacității de recunoaștere și gestionare a emoțiilor principale;
 • Dezvoltarea gândirii critice și a elementelor ei (realizarea de analogii și comparații, suprinderea diferențelor, observarea cauzalității, generalizarea, clasificarea, conceptualizarea);
 • Cultivarea capacității de a avea un debate civilizat;
 • Exersarea abilității de a prezenta în fața unui grup;
 • Cunoașterea și integrarea unor metode interactive în rezolvarea de probleme (Cele 6 pălării gânditoare, Brainstormingul, Diagrama Venn etc.);
 • Dezvoltarea capacității de a planifica o activitate;
 • Viziune, abilitate, spirit autoanalitic, disciplină.

Metode de lucru:

Metodele de lucru variază în funcție de vârsta copiilor, dar principale sunt activitățile interactive. Cosiderăm că  tinerii învață mai bine în grup, discutând și analizând informația, descoperind împreună noutăți și întărindu-și încrederea în sine, abilitatea de colaborare și de gestionare a emoțiilor.


Activitățile sunt în special integrate sub forma unui proiect tematic în care informațiile se leagă una de alta și curg firesc în desfășurarea activității. Astfel, vom îmbina fără să ne dăm seama elemente de limbă cu cele de cultură și tradiții, și dezvoltarea personală cu stimularea creativității și a colaborării.

Teme orientative:

 • Identitate personală (Cartea mea de vizită, Cea mai bună variantă a mea, Ce ne aseamănă, ce ne desparte? etc.);
 • Dezvoltarea inteligenței emoționale – (Roata emoțiilor, Curajul nu este lipsa fricii, Când am cea mai mare încredere în mine? Copacul recunoștinței, Toleranța și limitele ei)
 • Cum colaborăm (Roluri în echipă, Comunicare asertivă, Debate civilizat);
 • Identitate românească (Să descoperim tradiții și obiceiuri, istorie și geografie românească);
 • În lumea poveștilor (Tipuri de text, Real și imaginar, Cu cine mă aseamăn?, Carte, Audiobook sau film?)
 • Implicare socială (Am o părere și mi-o susțin, Cum facem o campanie de informare?)