Școala Românească

Școala românească de la Haga a fost creată cu scopul de a-i învăța pe copii o limbă română corectă, ca suport pentru exprimarea experiențelor acumulate în cadrul culturilor de adopție și cu ajutorul căreia vor putea transmite mai departe o parte din cultura și civilizația românească. 

Scopul primordial al acestei școli este organizarea de cursuri săptămânale de limba română, în vederea păstrării identității lingvistice, istorice și culturale românești în cadrul societății olandeze, precum și întărirea sentimentului de identitate culturală prin formarea unei comunități unite în jurul școlii.

Misiunea școlii este aceea de a crea o comunitate unită și un cadru în care să se vorbească o limbă românească curată și în care să se transmită tradițiile românești. Dorim să facilităm copiilor legătura cu rădăcinile românești, să le cultivăm interesul pentru portretul spiritual al poporului român și să îi susținem în dezvoltarea personală și în provocarea de a fi atât români cât și europeni.

19-12-30 11SRH Craciun Ambasada-patrat
20-06-06 at 13.28.46-patrat

Obiectivele școlii

Limba română
Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic, în limba română (vorbit și scris)
Cultură și tradiții
Stimularea curiozităţii privind tradițiile și obiceiurile românești și compararea cu cele din țara de adopție
Dezvoltare emoțională
Cultivarea încrederii în sine și dezvoltarea capacității de recunoaștere și de gestionare a emoțiilor pricipale.
Comunitate
Crearea unei comunități românești și a unui cadru în care să se cultive tradițiile românești
Empatie culturală
Promovarea culturii românești în Olanda și dezvoltarea empatiei culturale

Acest proiect reprezintă o soluție pragmatică și răspunsul la o nevoie exprimată la nivelul comunității vorbitorilor de limbă română din regiunea de Sud a Țărilor de Jos. 

Un ciclu de curs are durata de un an, cu perioade de vacanță compatibile cu sistemul școlar din Olanda.

Acesta se desfășoară într-un format de două ore pe săptămână pentru grupele mijlocii și mari și o oră pentru grupa mică, pe baza unui curriculum elaborat de profesorii școlii, persoane calificate și cu experiență, selectate din rândul comunității românești din Olanda.

Curriculum-ul disciplinei este structurat conform modelului comunicativ-funcțional, axându-se pe comunicare, ca domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral și scris, precum și cele de exprimare orală și scrisă.

Obiectivul școlii este de a situa în centrul preocupărilor sale învățarea activă, centrată pe elev. Învățarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă cursanților, ci o experiență personală, la care ei trebuie să participe.

Pe lângă orele de curs, elevii și profesorii sunt implicați în activități culturale de promovare a culturii și tradițiilor românești, atât în mediul școlii cât și în diverse activitpți promovate de țara de adopție.

Temele de curs acoperă aspectele relevante ale limbii și culturii române, iar metoda predării acestora pune accent pe dezvoltarea socio-emoțională a copiilor, prin încurajarea dialogului, a exprimării libere, a circulației de idei, subliniind progresele fiecărui elev și contribuția lui la dinamica grupului.